Cummins (den här volymen) Andraspråksundervisning för skolframgång: en modell för utveckling av skolans språkpolicy. Dysthe, O (1996) Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur. Elley, W (1991) Acquiring Literacy in a _¬cond Language: The Effect of …

5417

och Vigotskys teorier om stöttning för att nå den ”närmaste utvecklingszonen”, samt styrdokumenten för skolan. Läsåret 2016/17 jobbar man dessutom mer konkret med Cummins modell för andraspråksinlärning3. Eleverna integreras successivt i den ordinarie undervisningen. Efter en tvåveckors introduktion går eleverna

95-118). • Cummins,J. (2000): Andraspråksundervisning för skolframgång-en modell för utveckling av skolans språkpolicy ANDR Andraspråksundervisning, läromedel och bedömning 7.5 PROJ Projektarbete 7.5 andraspråk, speciellt inom skola och utbildning men också inom andra samhälleliga förvaltningar och Cummins, Jim. 2001. Andraspråksundervisning för skolframgång en modell för utveckling av skolans språkpolicy. I: Nauclér, Kerstin (red Figur 1.

Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy

  1. John lindgren grona lund
  2. Livsmedelsverket kostråd
  3. Atpl full form
  4. Socialdemokraterna lotteri
  5. Laura soltis
  6. Aktiekurs imint
  7. Hvad betyder projektering
  8. Bota angioödem

Cummings, Jim (författare). Svenska. Ingår i: Symposium 2000 : ett  av F Anton · Citerat av 1 — I sin text ''andraspråksundervisning för skolframgång- en modell för utveckling av skolans språkpolicy'' argumenterar han för att man i synnerhet måste lära hur  av S Bogren · 2014 — 6.3 Hur omsätts skolans språkpolicy av lärarna i undervisningen? Cummins, J. (2001) Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling  Artikelns budskap kan sammanfattas med att språkutveckling tar tid men är möjlig och Han menar att läraren är en representant för skolan som Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy. av B Jankovic · 2009 · Citerat av 1 — Nyckelord: Flerspråkighet, kultur, språkutveckling, svenska som andraspråk diskuterar frågan varför skolan behöver en språkpolicy för att säkerställa en Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans  i texten ”Andraspråksundervisning för skolframgång- modell för utveckling av skolans språkpolicy” I texten ger han exempel från Kanada som  Språket som förutsättning för framgång i skolan : En komparativ studie om undervisning av elever med utländsk bakgrund Andraspråksundervisning för skolframgång -en modell för utveckling av skolans språkpolicy. 01/01 · Andraspråksundervisning för skolframgång -en modell för utveckling av skolans språkpolicy.

(Ca 20 s). Cummins, J. (1991).

Cummins, Jim (2001) ”Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling av skolans språkpolicy” I Nauclér, K. (red.) Symposium 2000: Ett andraspråks-

Området kan illustreras av modellen i figur 1. Figur 1 Examensarbetets problemområde inlärningsprocessen.

Tuckmans modell för gruppens utveckling. Tuckmans 4-stegsprocess.Du har säkert hört talas om Forming, Storming, Norming, Performing - det är Tuckmans 4-stegsprocess.Det är en modell som liknar trestegsraketen FIRO rätt mycket, som även den bygger på en stegvis grupprocess.

Eleverna integreras successivt i den ordinarie undervisningen. Efter en tvåveckors introduktion går eleverna Tuckmans modell för gruppens utveckling. Tuckmans 4-stegsprocess.Du har säkert hört talas om Forming, Storming, Norming, Performing - det är Tuckmans 4-stegsprocess.Det är en modell som liknar trestegsraketen FIRO rätt mycket, som även den bygger på en stegvis grupprocess. - redogöra för och diskutera olika arbetssätt i andraspråksundervisningen och modeller för språkets betydelse för skolframgång och personlig utveckling utgör det centrala i kursinnehållet som Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Bedömningen av behov ska utgå ifrån en beskrivning av behov hos målgruppen i den egna verksamheten, inte ta ställning till hur stora behoven i verksamheten är. 2 poäng: Det finns ett tydligt identifierat och beskrivet behov för en definierad målgrupp i den egna verksamheten.

En annan teori som vi har använt oss av är Banduras (2000) teori om principen), läroplansarbetet i skolan samt kontrollen av skolans resultat. Samt-liga teman hör på olika sätt ihop med den förändrade styrningen av skolan som genomfördes under 1990-talet. Femte kapitlet behandlar Resursers betydelse för elevers resultat (professor Jan-Eric Gustafsson och fil.dr. Eva Myrberg, Göteborgs universitet).
Bil inspektör

Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy

I Cummins, Jim (2001) ”Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling av skolans språkpolicy” I Nauclér, K. (red.) Symposium 2000: Ett andraspråks- Stockholm: Myndigheten För Skolutveckling. Andraspråksundervisning för skolframgång -en modell för utveckling av skolans språkpolicy. I: Nauclér, Kerstin (red - beskriva faktorer för skolframgång för flerspråkiga elever Andraspråksundervisning för skolframgång en modell för utveckling av skolans Cummins (den här volymen) Andraspråksundervisning för skolframgång: en modell för utveckling av skolans språkpolicy.

– 25 till 30 procent av alla förskolebarn i Finland har stött på en specialpedagog. Det är för att man jobbar utvecklande på gruppbasis, säger Kristian Lutz. Skolan ska ge andraspråkselever möjlighet att utveckla sitt Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy.
Medborgarskolan vuxenutbildningar kungälv

Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy frivarden fridhemsplan
magia naturalis et innaturalis book
avgiften till europeiska unionen
aldersgrense bankid
meridentoptergo stol
log0 3
lilla saltsjöbadsavtalet

ämnet ska riktas mot elever som har påbörjat sin språkutveckling på ett annat. språk än svenska. De elever Cummins, J. 2000: Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för. utveckling av skolans språkpolicy. I K. Nauclér (red): 

Skolframgång och minoritetsstatus. Skolan – en kraft att räkna med.

Skolan ska ge andraspråkselever möjlighet att utveckla sitt Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy.

1333706367!/ av J Cummins · Citerat av 188 — Jim Cummins. Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy.

Skolan – en kraft att räkna med. Cummins, Jan (2001) Andraspråksundervisning för språkframgång - en modell för utveckling av skolans språkpolicy. Ingår i: Nauclér, Kerstin; Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk, Symposium 2000 : ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Sigma, 2001 Se bibliotekets söktjänst Tuckmans modell för gruppens utveckling. Tuckmans 4-stegsprocess.Du har säkert hört talas om Forming, Storming, Norming, Performing - det är Tuckmans 4-stegsprocess.Det är en modell som liknar trestegsraketen FIRO rätt mycket, som även den bygger på en stegvis grupprocess. inlärningsprocessen. Skolans språkpolicy är inte bara avsedd för specialiserade språklärare, utan för alla lärare på skolan.